Vill du bli en av oss?

Familjärt

Vill du bli en av oss?

Vi är ett familjeföretag som sätter värde på lokalt samarbete samtidigt som vi verkar på en global marknad. Alla våra produkter tillverkas en och en för hand, en bricka eller ett underlägg i taget. Att göra en bricka är ett genuint hantverk med flera moment.

Formpress vill fortsätta att växa och för att lyckas behöver vi engagerade medarbetare som bidrar med kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas i dina arbetsuppgifter.

Produktion

Formpress_Produktion

Att göra en bricka är ett hantverk i flera steg. Av björkfaner tillverkar vi fantastiskt fina brickor som skickas över hela världen. Som medarbetare i produktionen arbetar du med de flesta momenten i tillverkningen. Du sorterar material, klipper material till rätt storlek, lägger ihop de delar som brickan består av och hanterar pressningen av slutprodukten. Produkten ska även bearbetas för att få sin slutliga form och godkännas kvalitetsmässigt. Varje bricka görs för hand, en och en. Det är ett genuint hantverk.

CNC

CNC

Våra CNC operatörer ser till att varje produkt bearbetas till sin rätta form. De har även en viktig roll i vår kvalitetssäkring. CNC operatörerna är med i processen från att ta fram de former och mallar som behövs för att uppfylla dem visioner kunden och företaget har till att ge produkten sin slutgiltiga form. Ritningar ska göras, mallar tas fram, maskinerna ska köras och drömmar ska uppfyllas.

Lagerarbetare

Formpress_Lager

Som medarbetare på vårt lager säkerställer du att våra kunder får sina produkter packade enligt beställning och levererade i tid. Våra kunder finns över hela världen och en viktig del är de dokument som krävs för olika länder. Vi skickar allt från små paket till stora pallar, allt med samma prioritering.

Order & bildhantering

Formpress_Order

Som ordermottagare är det du som hjälper kunden från idé till slutprodukt. Du lägger upp kundprofiler, skapar order, lägger upp artiklar och ser till så att produktionen vet vad som ska göras för respektive order. Vår utgångspunkt är ofta en bildfil som ska anpassas utifrån kundens önskemål och produktens förutsättningar. Jobbar du med bildhantering är målsättningen att översätta kundens önskemål med sin bild till ett underlag för produktionen. Det innebär framförallt färgställning, men ibland även korrigeringar, repetering eller annan bildredigering. I alla delar jobbar du nära kunden för att slutresultatet ska bli det rätta.

Marknad & försäljning

Formpress_Marknad och försäljning

Som säljare jobbar du proaktivt och uppsökande. Du bygger långsiktiga relationer med våra kunder. Du deltar även på mässor runt om i världen. Vi jobbar nära våra kunder och fungerar ofta som bollplank i den kreativa processen. Som säljare har du huvudansvaret för alla affärsmässiga delar av kundrelationen. Till din hjälp har du ordermottagare och bildhanterare.

Centrala funktioner

Centrala funktioner

Centrala funktioner är våra avdelningar för HR & Löner samt Ekonomi & Administration. Även inköp, produktionsplanering, underhåll och arbetsledning är centrala funktioner i vår verksamhet.

Formpress_Hållbarhet och socialt ansvar

Hållbarhet och socialt ansvar

Vad innebär det egentligen att arbeta med hållbar utveckling och socialt ansvar?

På Formpress arbetar vi medvetet med pusselbitarna miljö och ansvarsfullt företagande.

Vår verksamhet bedrivs på ett miljömedvetet sätt. Vi tar ansvar för våra produkter och försöker ständigt förbättra miljöarbetet och minska vår verksamhets påverkan på den värld vi lever i. Vi använder varken vatten eller lösningsmedel i vår produktion och vi jobbar för att minimera energiförbrukning, transporter och materialanvändning. Det material som ändå slängs, återvinns på ett miljöriktigt sätt.

Det viktigaste materialet i våra produkter är trä och i stor utsträckning björkfaner. Det trämaterial som används i våra produkter kommer, så långt det är möjligt, från FSC certifierade leverantörer. Det innebär att det trä som används kommer från skogar som brukas långsiktigt och ansvarsfullt.

Vi strävar efter att vara en ansvarsfull arbetsgivare och god samhällsmedborgare genom det sätt som verksamheten bedrivs på. Vår verksamhet bygger på nära och långsiktiga relationer till kunder, medarbetare, leverantörer och andra affärspartners, och vi eftersträvar att uppfattas som en trovärdig, långsiktig och pålitlig samarbetspartner. Vi fäster ett stort värde vid att agera professionellt, ärligt och etiskt korrekt.

Lediga jobb

Kvalitet i varje steg

Formpress_Kvalitet i varje steg 1

På Formpress värnar vi om högsta kvalitet i allt vi gör och i alla arbetsmoment. Vårt sätt att bemöta medarbetare, kunder, leverantörer och andra samarbetspartners präglas av vårt kvalitetstänkande. Vi känner stolthet för vårt hantverk.

Familjärt

familjärt 2

Inom Formpress vill vi känna glädje, trygghet och gemenskap. Här är vi omtänksamma, målinriktade och känner samhörighet i med- och motgång. Vi månar om varandra, hjälper varandra och lyssnar på varandra. Vi uppmuntrar varandra och vill utvecklas tillsammans med skratt och en öppen dialog.

Kontakta oss

Kraftvägen 10, 38632 Färjestaden

Tel: 0485-39380

E-post: info@formpress.com

Följ oss